حضور مخازن طبی آبادیس در نمایشگاه تجهیزات پزشکی مشهد

هفدمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی مشهد با حضور 17 شرکت از استان مشهد و 51 شرکت از استان های خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ، تهران ، یزد ، اصفهان ، تبریز در تاریخ 26 الی 29 مهر ماه از ساعت 10 ال 17 در مرکز نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار گردید .

شرکت کیمیا گران طب سلامت ، نماینده محترم استان خراسان رضوی شرکت مخازن طبی آبادیس نیز در این نمایشگاه در سالن بهار غرفه11 حضور به عمل رسانیدند.