وسیله ای مناسب برای نگه داشتن کش ماسک جهت جلوگیری از فشار و ناراحتی بر روی گوش

– بسیار سبک و انعطاف‌پذیر
– سهولت استفاده و قابلیت نصب آسان
– پرهیز از تماس دست آلوده با پشت گوش
– قابل استفاده در تمام ماسک‌های دو بندی
– طراحی شده مخصوص مردان و زنان با تنظیم‌های مختلف
– بسیار مناسب برای بانوان با قابلیت استفاده از روی مقنعه و کلاه

تِل ماسک