دعوت نامه تصویری مدیران آبادیس برای نمایشگاه ایران هلث 1401

منتظرتان هستیم…

پس از 5 سال تلاش مستمر، به لطف خداوند و همراهی شما عزیز گرانقدر، توانستیم، با بیشترین اثرگذاری در حوزه کنترل عفونت مراکز درمانی، در حفاظت از محیط زیست کوشا و اثرگذار باشیم.
در همین راستا آبادیس بعنوان حامی ویژه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث شما را به بازدید از دستاوردهای 5 ساله خود، دعوت می نماید.