انباردار دفتر مرکزی

شرایط احراز:

مسلط به امور انبارداری

– مسلط به office  به ویژه Excel 

– دارای حداقل مدرک کارشناسی

– جنسیت آقا

– دارای سابقه کار مرتبط

– حداکثر سن 35 سال

  • تاریخ آگهی :  1/05/1400 

  • انقضا آگهی : 15/07/1400