انباردار

شرایط احراز:

آشنایی با امور انبار داری

– آشنایی با کامپیوتر و  office به ویژه اکسل

– روحیه بالا در انجام فعالیت گروهی

– دارای حداقل مدرک کارشناسی

– جنسیت آقا

– دارای سابقه کار مرتبط

– حداکثر سن 35 سال

  • تاریخ آگهی : 15/06/1400                   انقضا آگهی : 15/07/1400