انباردار کارخانه

شرکت مخازن طبی آبادیس با(شناسه ثبت اداره تجهیزات :05412)جهت تکمیل کادر خود از علاقه مندان با شرایط زیر در واحد انبار خود دعوت به همکاری مینماید.