اطلاعیه شماره ۳ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

اطلاعیه شماره ۳ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

افتتاح صندوق سرمایه گذاری ایده های آبادیس
مخازن طبی آبادیس طرح صندوق سرمایه گذاری ایده های آبادیس که مربوط به سرمایه گذاری و همکاری در ایده های نو در زمینه تجهیزات پزشکی با مخترعین ،اساتید ، دانشجویان ، استارتاپ ها و ایده پردازان می باشد را در ایران هلث ۹۸ افتتاح خواهد کرد.
و آماده همکاری در سطوح مختلف با افراد نام برده می باشد .
برای اطلاعات بیشتر منتظر رونمایی از سایت صندوق سرمایه گذاری ایده ها در روز اول نمایشگاه ایران هلث باشید.
آدرس سایت : abadis-med.ir


کلید ‌واژه‌ها:   اطلاعیه نمایشگاه  نمایشگاه ایران هلث  ایران هلث