اطلاعیه شماره ۱ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

اطلاعیه شماره ۱ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

باتوجه به هم زمانی نمایشگاه ایران هلث و اینوتکس و جابجایی سالن ها از سوی نمایشگاه بین المللی ، غرفه مخازن طبی آبادیس واقع در سالن ۵ غرفه ۲۹ می باشد .


کلید ‌واژه‌ها:   اطلاعیه نمایشگاه  نمایشگاه ایران هلث  ایران هلث